Eigenlijk een heleboel. Maar wat  je niet kan opslaan zijn ontvlambare, chemische, ontplofbare, bederfelijke of illegale spullen. Levende have is ook niet toegestaan.